REKRY: HAEMME TUOTTAJAA JA TUOTANTOASSISTENTTIA

Fullsteam Agency on Suomen johtava elävän musiikin yhtiö ja Vuoden Agentuuri 2021. Tule tekemään kanssamme Suomen parhaita tapahtumia ja tapahtumakokemuksia!

(please see below for English)


ARTISTITUOTTAJA

Vuonna 2022 kansainväliset kiertueet tekevät paluun. Fullsteam Agency tuo jälleen ensi vuonna Suomeen laajan kirjon artisteja klubikokoluokasta festivaalien päälavoille ja areenoilta stadioneille. Omien festivaaliemme Sidewaysin ja Provinssin ohjelmarungossa kansainväliset artistit ovat merkittävässä roolissa.

Etsimme tiimiimme määräaikaista tuottajaa vastaamaan ulkomaisten artistien tuotannoista. Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan viimeistään tammikuussa ja päättyy syyskuussa. Työsuhteen jatkuminen syksyllä 2022 on mahdollista keikkatilanteesta riippuen.

Tuottajan työtehtäviin kuuluvat artistin konserttituotannon kaikki vaiheet esituotannosta esiintymispäivään. Tuottaja vastaa mm. teknisestä tuotannosta, logistiikasta ja majoituksista, cateringista, yhteydenpidosta artistin kiertueorganisaation ja venuen kanssa sekä toimii Fullsteam Agencyn edustajana tapahtumassa.

Toivomme, että uusi tuottajamme on kotonaan sekä klubi- että festivaaliympäristössä ja haluaa antaa kaikkensa saadakseen aikaan parhaan mahdollisen palvelukokemuksen niin edustamillemme artisteille kuin venueille ja muille yhteistyökumppaneillemme. Edellytämme, että tuottajalla on kokemusta ja osaamista artisti- tai kiertuetuotannoista, kykyä omaksua uusia asioita nopeasti sekä halua oppia lisää ja kehittyä osana tiimiämme.

Lisäksi odotamme tehtävään valittavalta henkilöltä seuraavia taitoja:

 • kykyä vastata itsenäisesti isommistakin tuotantokokonaisuuksista
 • artistien kiertuetoiminnan sekä Suomen klubi- ja festivaalikentän tuntemusta
 • budjettien hallintaa
 • hyviä kommunikaatio- ja sosiaalisia taitoja sekä iloista ja positiivista asennetta
 • erinomaista englannin kielen taitoa 
 • ongelmanratkaisukykyä sekä valmiutta selviytyä itsenäisestikin tiukoistakin tilanteista
 • mahdollisuutta työskennellä myös iltaisin ja viikonloppuisin
   

Rekrytoinnin ensimmäinen vaihe toteutetaan anonyymisti niin, että hakijan tunnistetiedot peitetään ennen hakemuksen esittämistä rekrytointitiimille. Hakemuksia käsittelevä henkilö ei osallistu rekrytoinnin ensimmäiseen vaiheeseen. Anonymiteetti päättyy, kun seuraavaan vaiheeseen kutsuttavat henkilöt on päätetty.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi, CV ja palkkatoive sähköpostitse otsikolla ”Artistituottaja” osoitteeseen johannes@fullsteam.fi viimeistään 23.11.2021. Huomioithan, että rekrytointiprosessi on jatkuva ja päätös seuraavaan vaiheeseen kutsuttavista henkilöistä henkilöstä saatetaan tehdä jo ennen hakuajan päättymistä.

 

SUURTAPAHTUMIEN TUOTANTOASSISTENTTI

Fullsteam Agency järjestää kesällä 2022 mm. Ed Sheeranin konsertit Helsingin olympiastadionilla, Knotfestin Turussa sekä Hassisen Koneen konsertin Ratinan Stadionilla. Etsimme määräaikaista assistenttia suurtapahtumien tuotantotiimiimme. Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan viimeistään helmikuussa ja päättyy syyskuussa.

Tuotantoassistentti toimii monipuolisissa tehtävissä projektipäällikön alaisuudessa ja muun tiimin tukena. Työtehtäviin lukeutuvat mm. tuotantoon liittyvien osakokonaisuuksien hallinta (esim. majoitukset, kuljetukset, vip-tilaisuuksien koordinointi, yleisöinfojen koostaminen), kilpailutuksissa ja budjetoinnissa avustaminen, projektiin liittyvä sisäinen ja sidosryhmäviestintä projektipäällikön tukena sekä tapaamisten ja tilaisuuksien sopiminen ja koordinointi. Lisäksi tuotantoassistentti osallistuu projektin eri vaiheissa osaamiseensa ja mielenkiinnon kohteisiinsa pohjautuen laajasti suurtapahtuman tuotannon eri osa-alueiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Työssä onnistuminen edellyttää aiempaa kokemusta konsertti- tai festivaalituotannoista, oma-aloitteista otetta työn tekemiseen sekä erinomaisia ajanhallinnan ja oman työn organisoinnin taitoja.  Erityisesti kesäkaudella työ pitää sisällään myös ilta- ja viikonlopputyötä.

Lisäksi arvostamme seuraavia asioita:

 • Hyviä Excel-taitoja ja muiden perusohjelmistojen hallintaa
 • Sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa
 • Hyviä kommunikaatio- ja sosiaalisia taitoja sekä iloista ja positiivista asennetta
 • Ongelmanratkaisukykyä
 • Ajokortti on eduksi
   

Rekrytoinnin ensimmäinen vaihe toteutetaan anonyymisti niin, että hakijan tunnistetiedot peitetään ennen hakemuksen esittämistä rekrytointitiimille. Hakemuksia käsittelevä henkilö ei osallistu rekrytoinnin ensimmäiseen vaiheeseen. Anonymiteetti päättyy, kun seuraavaan vaiheeseen kutsuttavat henkilöt on päätetty.

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi, CV ja palkkatoive sähköpostitse otsikolla ”Tuotantoassistentti” osoitteeseen johannes@fullsteam.fi viimeistään 23.11.2021. Huomioithan, että rekrytointiprosessi on jatkuva ja päätös seuraavaan vaiheeseen kutsuttavista henkilöistä henkilöstä saatetaan tehdä jo ennen hakuajan päättymistä.
 

*** In English***

WE’RE LOOKING FOR A PRODUCER

Fullsteam Agency is Finland’s leading live music company and the Agency of the Year 2021. Join us in creating Finland’s best events and live experiences!

We’re looking for a producer to join our international artist production team. The fixed term contract starts latest in January and will end in September. There is a possibility to extend the contract in fall 2022, subject to the volume of events at the time.

The producer will be responsible for all stages of an artist’s concert production from pre-production to the event day. The person will take care of, for example, technical production, logistics and accommodation, catering, communication with the artist’s touring organization and the venue, and will act as Fullsteam Agency’s representative at the venue on show day.

Our new producer should feel at home in both club and festival environments and strives to deliver the best possible service experience to the artists, venues and partners we work with. We expect the person to have experience and knowledge on artist or tour productions, an ability to adopt new things and practices fast as well as an eagerness to learn more and develop as a part of our team.

In addition we expect the following skills/abilities:

 • Work independently and take responsibility for productions of different scales
 • Knowledge on touring as well as venues and festivals in Finland
 • Fluency with budgets
 • Good communication and social skills and an outgoing and positive attitude
 • Excellent English language skills
 • Problem solving skills and readiness to tackle challenging situations independently
 • Ability to work on evenings and weekends
   

The first stage of the recruitment will be executed anonymously by concealing all personal identifiers before the application is shared with the recruitment team. The person processing the applications will not take part in the first stage of the recruitment. Anonymity will end when the decision on applicants advancing to the next stage has been made.

Please send your application, CV and salary expectation with subject line “Artist producer” to johannes@fullsteam.fi by 23 November, 2021. Please note that the recruitment process is ongoing and the selection of candidates advancing to the next stage can be made already before the application deadline.

Takaisin